Facebook
Hotline 1 : 0972 864 797
Hotline 2 : 0963 564 334
Email : thoavcu87@gmail.com
facebook Đồng Phục 4 Mùa Google Plus Đồng Phục 4 Mùa Youtube Đồng Phục 4 Mùa
HOTLINE: 0972 864 797 -/- 0986 513 443
HOTLINE: 0972 864 797 -/- 0986 513 443
Đồng phục 4 mùa - Giá trị đích thực trên từng sản phẩm!
Trang chủ | Bảng size

Bảng size

Size áo được tính bằng chiều cao và cân nặng của người may áo. Khi làm áo tại Đồng phục bốn mùa khách hàng tổng hợp chiều cao và cân nặng của mọi người sau đó chia nhóm theo bảng size dưới đây.