Facebook
Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa
096 337 6662
Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa
0972 864 797
Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa
098 519 55 33
Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa Hỗ trợ Yahoo tại Đồng Phục 4 Mùa
098 422 83 82
facebook Đồng Phục 4 Mùa Google Plus Đồng Phục 4 Mùa Youtube Đồng Phục 4 Mùa
HOTLINE: 0972 864 797
HOTLINE: 0972 864 797
Đồng phục 4 mùa - Giá trị đích thực trên từng sản phẩm!
Trang chủ | Tài khoản thanh toán

Tài khoản thanh toán

Dưới đây là thông tin các tài khoản Ngân Hàng của Đồng phục 4 Mùa, các bạn hãy lựa chọn Ngân Hàng nào tiện nhất cho các bạn nhé

1. Chủ tk: Đỗ Quảng Trường

–          Ngân hàng Vietcombank:       0491001753089, Chi nhánh Thành Công.

–          Ngân hàng Quân Đội (MB):    0020111830003, Chi nhánh Ba Đình.

–          Ngân hàng BIDV:                     21512000001776, Chi nhánh Cầu Giấy.

–          Ngân hàng Maritimebank:     03201010962446, Chi nhánh Thanh Xuân.

–          Ngân hàng Techcombank:     11521210858018,  Chi nhánh Đào Tấn.

–       Ngân hàng VPBank:                84655767 chi nhánh Tây Hà Nội.

2. Chủ tk: Lê Thị Thoa

–          Ngân hàng Nông Nghiệp:       1507205302593, chi nhánh Cầu Giấy.

–          Ngân hàng Vietinbank:           103006632378, chi nhánh Thanh Xuân.